Żywność modyfikowana i pestycydy

Alicja

Jednym z największych wrogów natury są pestycydy. Mimo ich użyteczności w rolnictwie wielu hodowców stara się regularnie ograniczać ilość stosowanych pestycydów. Ma to związek z rosnącą świadomością ekologiczną, coraz większym naciskiem opinii publicznej na metody produkowania żywności, a także regulacjami unij

Eko w dobrym tonie

Alicja

Tak jakoś przewrotnie ukształtowała się nasza kultura, że czasem lepiej postrzegani są ci, którzy potrafią sprawnie oszukiwać i podejmować wątpliwe z moralnego punktu widzenia decyzje, niż osoby w stu procentach uczciwe i godne zaufania. Na szczęście taki stan rzeczy nie dotyczy zachowań ekologicznych. Wręcz przeciwnie, bycie „eko” stało się postawą […]