Człowiek też zwierzę

Alicja

Ochrona środowiska jest bardzo ważnym zagadnieniem przede wszystkim dlatego, że jako najsilniejszy gatunek na ziemi czujemy się zobowiązani do dbania o słabsze istoty, a także o stan nieożywionej przyrody. Równie istotne, a może nawet najważniejsze, jest to, że chroniąc przyrodę dbamy o samych siebie. Jeśli dziś postaramy się o to, […]